آموزش اطفا حریق مورخ 2/12/94
ایجاد شده توسط : مهسان شاهسون در تاریخ 1394/12/16 11:32:59 ق.ظ

در این اموزش که به افراد گروه دوام مجید آباد داده شد و سومین کلاس اطفا هست دنبال مطالب آموزش داده شده استاین کلاس در تاریخ2/12/94 در ساعت 9/30برگزار شددر این اموزش که به افراد گروه دوام مجید آباد داده شد و سومین کلاس اطفا هست دنبال مطالب آموزش داده شده استاین کلاس در تاریخ2/12/94 در ساعت 9/30برگزار شد

print
rating
  نظرات