اموزش مواقع اضطراری زلزله واطفا حریق در مدرسه امیرزادگان مورخ94/11/6
ایجاد شده توسط : مهسان شاهسون در تاریخ 1394/11/18 08:55:08 ق.ظ
در این مدرسه خانه دوام و ایمنی با همکاری اتش نشانی وستاد مدیریت بحران اموزش مواقع اضطراری زلزله واطفا حریق پرداخته است این اموزش به مدت دو ساعت ودر تاریخ6/11/94 صورت گرفته است


در این مدرسه خانه دوام و ایمنی با همکاری اتش نشانی وستاد مدیریت بحران اموزش مواقع اضطراری زلزله واطفا حریق پرداخته است این اموزش به مدت دو ساعت ودر تاریخ6/11/94 صورت گرفته استprint
rating
  نظرات