برگزاری جلسه دوم سمینار اطفاء حریق در تاریخ 94/11/13
ایجاد شده توسط : مهسان شاهسون در تاریخ 1394/11/18 08:37:14 ق.ظ

دومین جلسه اطفا حریق که برای گروه دوم دوام مجید آباد برای کامل کردن دوره برگزار گردید این کلاس در تاریخ 13/11/94در سالن کنفرانس برقرار شداین کلاس ادامه دارددومین جلسه اطفا حریق که برای گروه دوم دوام مجید آباد برای کامل کردن دوره برگزار گردید این کلاس در تاریخ 13/11/94در سالن کنفرانس برقرار شداین کلاس ادامه دارد

print
rating
  نظرات