تبلیغ خانه دوام در مدارس در تاریخهای 23 و 21 دی 94
ایجاد شده توسط : مهسان شاهسون در تاریخ 1394/11/13 09:04:52 ق.ظ

خانه دوام مجید آباد با همکاری اعضا دوام در مدارس محله تبلیغ خانه دوام را انجام نموده است تا عضو گیری این خانه تکمیل شده و راه اندازی کلاس جدید این اقدام در تاریخ 23/10/94 و 21/10/94 انجام شدخانه دوام مجید آباد با همکاری اعضا دوام در مدارس محله تبلیغ خانه دوام را انجام نموده است تا عضو گیری این خانه تکمیل شده و راه اندازی کلاس جدید این اقدام در تاریخ 23/10/94 و 21/10/94 انجام شد

print
rating
  نظرات