فصیح خوانی در جهت ترویج و گسترش معارف و فعالیتهای قرآنی مورخ1 / 3 /94
ایجاد شده توسط : مهسان شاهسون در تاریخ 1394/03/20 12:33:59 ب.ظ
در جهت ترویج و گسترش معارف و فعالیتهای قرآنی خانه قرآن اقدام به برگزاری کلاسهای


فصیح خوانی کرده است.این کلاسها روزهای یکشنبه از ساعت هشت ونیم تا نه ونیم برگزار می گردد.


print
rating
  نظرات