برگزاری کلاس آموزش شطرنج کودکان
ایجاد شده توسط : مهسان شاهسون در تاریخ 1394/02/28 07:01:31 ب.ظ
تشکیل کلاس شطرنج کودکان با هماهنگی خانه ورزش در سرای محله مجید آباد در روزهای دوشنبه وچهارشنبه ویژه کودکان ونوجوانان برگزار میشودکه در پایان هر ماه آزمونی گرفته وکلاس ترم بعدی تشکیل می شود.


تشکیل کلاس شطرنج کودکان با هماهنگی خانه ورزش در سرای محله مجید آباد در روزهای دوشنبه وچهارشنبه ویژه کودکان ونوجوانان برگزار میشودکه در پایان هر ماه آزمونی گرفته وکلاس ترم بعدی تشکیل می شود.print
rating
  نظرات