کلاس روخوانی و روانخوانی با لحن عربی در تاریخ 94/1/16
ایجاد شده توسط : مهسان شاهسون در تاریخ 1394/02/28 06:39:47 ب.ظ

به منظور ترویج و گسترش معارف و فعالیتهای قرآنی کلاس روخوانی و روانخوانی با لحن عربی در تاریخ 16/1/94 شروع گردید .این کلاسها هرهفته در روزهای یکشنبه و سه شنبه برگزار میگردد. مدرس: خانم آذر آقارفیعبه منظور ترویج و گسترش معارف و فعالیتهای قرآنی کلاس روخوانی و روانخوانی با لحن عربی در تاریخ 16/1/94 شروع گردید .این کلاسها هرهفته در روزهای یکشنبه و سه شنبه برگزار میگردد. مدرس: خانم آذر آقارفیع

print
rating
  نظرات