شاخه
  تاریخ انتشار:1394/9/11 0:42
همایش آموزشی تغذیه وپیشگیری از دیابت (هفته دیابت) تاریخ:94/8/23
اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیه9 ) واحد سلامت ( به مناسبت هفته دیابت از برگزاری همایش آموزشی تغذیه مناسب و پیشگیری از دیابت توسط خانه سلامت مجیدآباد در مدرسه شاهد معلم ویژه اولیاء دانش آم...
همایش آموزشی پیشگیری از دیابت به مناسبت هفته دیابت (پرسنل) تاریخ:94/8/23
  تاریخ انتشار:1394/9/11 0:18
همایش آموزشی پیشگیری از دیابت به مناسبت هفته دیابت (پرسنل) تاریخ:94/8/23
اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیه9 ) واحد سلامت ( به مناسبت هفته دیابت از برگزاری همایش آموزشی آشنایی با راههای پیشگیری از دیابت ویژه پرسنل دبستان هوایی توسط خانه سلامت مجیدآباد خبر داد.
طرح واکسیناسیون هپاتیت رایگان اعضای فعال کانون دیابت(هفته دیابت)  تاریخ: 94/8/30
  تاریخ انتشار:1394/9/11 0:14
طرح واکسیناسیون هپاتیت رایگان اعضای فعال کانون دیابت(هفته دیابت) تاریخ: 94/8/30
اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیه9 ) واحد سلامت ( به مناسبت هفته دیابت از برگزاری طرح  تزریق واکسیناسیون هپاتیت رایگان برای اعضای فعال کانون دیابت محله توسط خانه سلامت مجیدآباد خبر داد.
کلاس آموزشی پیشگیری از دیابت کودکان             تاریخ:94/8/24
  تاریخ انتشار:1394/9/11 0:10
کلاس آموزشی پیشگیری از دیابت کودکان تاریخ:94/8/24
اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیه9 ) واحد سلامت ( به مناسبت هفته دیابت از برگزاری کلاس آموزشی پیشگیری از دیابت در کودکان در خانه سلامت مجیدآباد خبر داد.
همایش آموزشی بهداشت دوران بارداری     تاریخ: 94/8/6
  تاریخ انتشار:1394/8/25 22:4
همایش آموزشی بهداشت دوران بارداری تاریخ: 94/8/6
اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیه9 ) واحد سلامت ( از برگزاری همایش آموزشی بهداشت دوران باراری در خانه سلامت مجیدآباد خبر داد.