شاخه
مصاحبه ی سند توسعه مهرماه
  تاریخ انتشار:1393/7/9 14:56
مصاحبه ی سند توسعه مهرماه
خانه پژوهش سرای محله مجید آباد اقدام به مصاحبه ی سند توسعه با موضوع  بررسی مشارکت محله ای افراد نمود.طی این اقدام پرسشنامه ای تنظیم گردید و توسط اهالی محله پرسش داده شد. منبع خبر:خانه پژوهش
نوشتن طرحنامه سند توسعه محلی توسط پژوهشگر محله
  تاریخ انتشار:1393/6/5 14:22
نوشتن طرحنامه سند توسعه محلی توسط پژوهشگر محله
طرحنامه سند توسعه محلی با عنوان بررسی راهکارهای ایجاد و افزایش مشارکت اجتماعی شهروندان در حال گرد آوری می باشد. منبع خبر:خانه it
به روز رسانی نیمرخ محله در سال 93
  تاریخ انتشار:1393/3/5 22:58
به روز رسانی نیمرخ محله در سال 93
در سال 93 خانه پژوهش سرای محله مجید آباد اقدام به بروز رسانی نیمرخ محله نموده است. منبع خبر:خانه پژوهش
هم اندیشی محلی خانه پژوهش 25 آذر ماه
  تاریخ انتشار:1392/10/28 13:0
هم اندیشی محلی خانه پژوهش 25 آذر ماه
منبع:خانه پژوهش هم اندیشی محله خوب و زندگی مطلوب با حضور تعدادی از نویسندگان محلی در سالن اجتماعات سرای محله مجید آباد برگزار شد.و به برتربن مقالات جوایزی اهدا گردید.