شاخه
جلسه ستاد بحران با محوریت آموزش مجتمع های مسکونی محله
  تاریخ انتشار:1393/7/14 12:48
جلسه ستاد بحران با محوریت آموزش مجتمع های مسکونی محله
این جلسه با حضور مسئول خانه دوام و مدیر محله مجید آباد و همچنین مسئولین ستاد بحران در سرای محله مجید آباد برقرار شد.در این جلسه برنامه هایی در راستای آموزش اهالی محله تنظیم گردید. منبع خبر:خانه it...
برپایی چادر جمع آوری کمک های مردمی به غزه
  تاریخ انتشار:1393/5/29 12:17
برپایی چادر جمع آوری کمک های مردمی به غزه
این چادر با همکاری خانه دوام در محوطه سرای محله مجید آباد برپا شده است.
آموزش اطفای حریق در مدرسه هوایی
  تاریخ انتشار:1393/3/5 22:25
آموزش اطفای حریق در مدرسه هوایی
مانور آموزشی اطفای حریق به منظور اطلاع رسانی و آموزش دانش آموزان با همکاری خانه ایمنی در مدرسه هوایی در تاریخ 25 اردیبهشت ماه برگزار شد. منبع خبر:خانه ایمنی
برپایی غرفه دوام و ایمنی در پارک پلیس
  تاریخ انتشار:1393/2/13 14:59
برپایی غرفه دوام و ایمنی در پارک پلیس
غرفه تبلیغاتی و اطلاع رسانی دوام و ایمنی در پارک پلیس برپا شد.این غرفه ها با همکاری ناحیه 9 و به مناسبت هفته سلامت دایر شدند. منبع خبر:خانه دوام
مانور بزرگ دوام به مناسبت دهه فجر
  تاریخ انتشار:1392/12/24 11:0
مانور بزرگ دوام به مناسبت دهه فجر
خانه دوام با همکاری ستاد بحران منطقه 4 اقدام به برگزاری مانور بزرگ زلزه در محوطه ستاد بحران نمود. منبع:خانه دوام