شاخه
جلسه ستاد بحران با محوریت آموزش مجتمع های مسکونی محله
  تاریخ انتشار:1393/7/14 12:48
جلسه ستاد بحران با محوریت آموزش مجتمع های مسکونی محله
این جلسه با حضور مسئول خانه دوام و مدیر محله مجید آباد و همچنین مسئولین ستاد بحران در سرای محله مجید آباد برقرار شد.در این جلسه برنامه هایی در راستای آموزش اهالی محله تنظیم گردید. منبع خبر:خانه it...
برپایی چادر جمع آوری کمک های مردمی به غزه
  تاریخ انتشار:1393/5/29 12:17
برپایی چادر جمع آوری کمک های مردمی به غزه
این چادر با همکاری خانه دوام در محوطه سرای محله مجید آباد برپا شده است.
جلسه فصلی گروه دوام
  تاریخ انتشار:1393/3/5 22:31
جلسه فصلی گروه دوام
جلسه فصل بهار گروه دوام در سالن همایش پایگاه دوام منطقه 4 با حضور مسئولین خانه دوام برقرار شد. منبع خبر:خانه دوام
برپایی غرفه دوام و ایمنی در پارک پلیس
  تاریخ انتشار:1393/2/13 14:59
برپایی غرفه دوام و ایمنی در پارک پلیس
غرفه تبلیغاتی و اطلاع رسانی دوام و ایمنی در پارک پلیس برپا شد.این غرفه ها با همکاری ناحیه 9 و به مناسبت هفته سلامت دایر شدند. منبع خبر:خانه دوام
مانور بزرگ دوام به مناسبت دهه فجر
  تاریخ انتشار:1392/12/24 11:0
مانور بزرگ دوام به مناسبت دهه فجر
خانه دوام با همکاری ستاد بحران منطقه 4 اقدام به برگزاری مانور بزرگ زلزه در محوطه ستاد بحران نمود. منبع:خانه دوام