جلسه هماهنگی کانون های خانه سلامت در سال 93
تاریخ انتشار:1393/3/7 21:58:0
تعداد بازدید: 259        

جلسه هماهنگی کانون های خانه سلامت در سرای محله مجید آباد برقرار شد.در این جلسه که در تاریخ 5 خرداد تشکیل شد مباحثی در خصوص فعالیت های سال 93و همکاری کانون ها بیان شد.

منبع خبر:خانه سلامت

برپایی غرفه سلامت در روز 13 فروردین در پارک پلیس
تاریخ انتشار:1393/1/24 13:37:0
تعداد بازدید: 0        

به مناسبت روز 13 فروردین خانه سلامت اقدام به برپایی غرفه سلامت و غربالگری فشار خون و تست قند به صورت رایگان نمود.

منبع:خانه سلامت

همایش پیاده روی دیابت خانه سلامت مجیدآباد 1 آذر
تاریخ انتشار:1392/9/29 2:11:0
تعداد بازدید: 173        

به مناسبت هفته دیابت خانه سلامت مجیدآباد اقدام به برگزاری همایش پیاده روی دیابت در بوستان پلیس نمود.

این همایش پیاده روی در روز جمعه در بوستان پلیس و با حضور 150 نفر از شهروندان برگزار گردید.

منبع:خانه سلامت

غربالگری دیابت و فشار خون هزار نفره در بوستان پلیس 1 آذر
تاریخ انتشار:1392/9/29 1:29:0
تعداد بازدید: 234        

به مناسبت هفته دیابت خانه سلامت مجیدآباد اقدام به برگزاری غربالگری دیابت و فشار خون همراه با مشاوره تغذیه و پزشکی در بوستان پلیس نمود.

این غربالگری در روز جمعه و با حضور 1000 نفر از شهروندان در بوستان پلیس برگزار گردید.

منبع:خانه سلامت

مدیر راه های ارتباطی

سمیرا اسدی
مدرک تحصیلی: کارشناسی

مراجعه به سرای محله 

روزهای زوج ساعت 9الی14

تلفن 77075781 الی 90

کانون های سلامت

کمينه