جشنواره سلامت محله

کمينه

در راستای افزایش حساسیت شهروندان نسبت به مقوله سلامت ـ افزایش سطح مشارکت اجتماعی شهروندان در قالب کانون های اجتماعی سلامت محور - معرفی فعالیت کانون های اجتماعی سلامت محور- استفاده از ظرفیت و توان محلات اطلاع رسانی و جمع آوری آثار مخاطبین و ... جشنواره سلامت محله آغاز به کار می کند محور های جشنواره کلیه آثار فرهنگی ِ هنری ِاجتماعی و ادبی مرتبط با موضوعات سلامت و محله با محور عکس - کاریکاتور - فیلم - داستان - مقاله - آثار حجمی ـ نقاشی - روزنامه دیواری - کلیپ - سرود- شعر ویژگی آثار - بیشترین تاثیر را در سلامت شهروندان محله داشته باشد - انطباق بیشتری با موضوعات ۱۰ گانه کانون ها داشته باشد - نوآورانه و خلاقانه باشد - برای اولین بار ارائه شود - اصل اثر ارائه شود - مستند باشد ومابه ازاء بیرونی و ملموس داشته باشد - از آنجا که هدف جشنواره جلب مشارکت عموم شهروندان و انتقال پیام در هریک از آثار به مردم است . لذا نفس معرفی اثر گذارترین و موثرترین پیام در هر یک از آثار ملاک ارزیابی خواهد بود و فقط به جنبه های زیبایی شناختی و فنی اثر پرداخته نخواهد شد