جشنواره شکوفا

کمينه

شکوفا(شهروند کارآمد و فناوری اطلاعات):مخفف مناسبی از دامنه گسترده ای است که از ایده بنیادی شهروند کارآمد و فناوری اطلاعات الهام گرفته شده است. مفهومی که در پی شکوفایی ارزش های نهفته در کانون اجتماعی و فرهنگ محله و ارزش های نهفته در ذات محورهای همسایگی است. مدیریت شهری تهران،از منظرنگاه اهداف و برنامه های مورد تاکید در معاونت امور اجتماعی و فرهنگی،فرآیند ویژه ای را تعریف نموده است.فرآیندی که افزایش کانون های اجتماعی و فرهنگی به منظور تقویت سرمایه های اجتماعی و پرورش ظرفیت های فرهنگی محلات افق نگاه آن است. در فراز این افق ما شاهد تشکیل کانون هایی تحت عنوان کانون های شکوفا هستیم:


                                                  

                                                                                          کانون توسعه مهارت های سخت افزاری                       کانون توسعه مهارت های رایانه ای

                                                  

                                                                                                   کانون رسانه های دیجیتال                                        کانون بازی های رایانه ای

                                                  

                                                                                                    کانون برنامه نویسی موبایل                                       کانون طراحان گرافیک

                                                  

                                                                                  کانون رباتیک                                      کانون وبلاگ نویسی