تاریخچه محله مجید آباد

کمينه

محله  مجید آباد از شمال به بزرگراه شهید بابایی، از جنوب به بزرگراه وفادار، از شرق به بزرگراه استخر(پروین) و از غرب به بزرگراه شهید باقری منتهی می شود. محدوده  جغرافیایی مجید آباد پس از تقسیمات جدید تغییر نکرده است.  27276 نفر در این محله ساکن هستند.
 محله مجید آباد از سمت شمال با جنگل لویزان، از سمت جنوب با تهرا ن پارس غربی، از جهت شرق با محله  کوهسار و از سمت غرب نیز با محله  قنات کوثر همسایه است(معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 4، 1387). 
مجید آباد یکی از روستا های قدیمی اطراف تهران و از املاک ارباب هرمز بوده است. و این محله هم چنان با همان نام قدیمی خود روزگار سپری می کند. دکتر ستوده درباره  مجید آباد آورده است:
مجید آباد از شمال به قوچک و از جنوب به جاده تهران به دماوند و از غرب به اراضی تهران پارس و قاسم آباد و از شرق به جاده  تهران به لواسان محدود می شود. دو رشته قنات بزرگ و آب فراوان دارد. یک باغ بزرگ اناری دارد. مالک مجیدآباد، هرمزخان زرتشتی است. جمعیت این دهکده 62 نفر مرد و 44 نفر زن است. ساختمانی 
قدیمی داخل باغ است. دهکده  مجید آباد را مرحوم حاجی محمدخان ابری حاجب الدوله احیاء کرده است(ستوده، 1374: 749).
همچین درباره  محدوده  جغرافیایی و تعداد ساکنان مجید آباد، دکتر کریمان در کتاب خود به نام گذشته و حال می نویسد:
مجید آباد در محدوده  25 ساله و قسمتی از اراضی آن در محدوده  5 ساله افتاده است، این آبادی جز بخش شمیران است و در 12 کیلومتری جنوب شرقی تجریش و 3 کیلومتری شمال راه طهران به دماوند واقع است.
جمعیتش در فرهنگ جغرافیایی ایران 100 تن ذکر گردیده، که چند خانوار از آن ها زرتشتی هستند. از سه رشته قنات مشروب می شود. از آن جا غلات، صیفی، انار و انجیر به دست می آید. مزرعه حسین آباد جز این دیه است. ابنیه از عهد قاجاریه دارد. در المائر ولآثار مذکور است که قریحه مجید آباد را حاج محمدخان ابری حاجب الدوله احیا نمود(کریمان، 1355: 441).
مجید آباد در حال حاضرپارک پلیس(باغ اناری) را در خود جای داده همان طور که آمد این باغ بزرگ جز املاک ارباب هرمز(مالک بزرگ تهران پارس) بوده است. زمین های این منطقه نیز در تصرف عبدالمجید میرزا عین الدوله صدراعظم دربار قاجار بوده که پس از مرگ او طلب کارانش، بخش عمده  اراضی مذکور را به عنوان غرامت تصرف کردند و ادامه این تصرف را تا اراضی تهران پارس و خیابان جشنواره گسترش دادند. به نظر می رسد نام مجید آباد از مالک اولیه آن یعنی عبدالمجیدمیرزا عین الدوله گرفته شده باشد. مجیدآباد 3340603 مترمربع وسعت داشته و در ناحیه 9 شهرداری منطقه 4 شهرداری تهران قرار دارد.

مديریت محله مجيدآباد

کمينه

 

هیات امناء محله

شورایاری محله

مدیر محله

نشانی سرای محله:

فلکه چهارم تهرانپارس، انتهای خیابان توحید

 جنب پارک پلیس

77075781 الی 90

پیوند ها

کمينه