همایش آموزشی نقش تغذیه درپیشگیری ازبیماری ها مورخ 7 دی 94
تاریخ انتشار:1394/11/27 11:41:0
تعداد بازدید: 173        

اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیه9 )واحد سلامت( به مناسبت هفته بسیج تغذیه از برگزاری همایش آموزشی نقش تغذیه درپیشگیری ازبیماری ها در خانه سلامت مجیدآباد خبر داد.

همایش آموزشی نقش تغذیه در کنترل فشارخون ویژه پرسنل مدرسه مورخ13دی 94
تاریخ انتشار:1394/11/27 11:36:0
تعداد بازدید: 182        
اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیه9 )واحد سلامت( به مناسبت هفته بسیج تغذیه از برگزاری همایش آموزشی نقش تغذیه در کنترل فشارخون ویژه پرسنل مدرسه توسط خانه سلامت مجیدآباد در مدرسه شاهد معلم خبر داد.
همایش آموزشی علائم بیماری دیابت و راههای شناخت آن مورخ21دی 94
تاریخ انتشار:1394/11/27 11:29:0
تعداد بازدید: 175        

اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیه9 )واحد سلامت( از برگزاری همایش آموزشی علائم بیماری دیابت و راههای شناخت آن در خانه سلامت مجیدآباد خبر داد.

همایش آموزشی تغذیه سالم وجلوگیری ازمصرف بی رویه نمک وروغن در غذاها مورخ 13 دی 94
تاریخ انتشار:1394/11/27 11:25:0
تعداد بازدید: 105        

اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیه9 )واحد سلامت( به مناسبت هفته بسیج تغذیه از برگزاری همایش آموزشی تغذیه سالم وجلوگیری ازمصرف بی رویه نمک وروغن  در غذاها در مدرسه امام سجاد (ع) ویژه اولیاء دانش آموزان توسط خانه سلامت مجیدآباد خبر داد.

همایش آموزشی تغذیه سالم وجلوگیری ازمصرف بی رویه نمک وروغن در غذاها مورخ 13 دی 94
تاریخ انتشار:1394/11/27 11:25:0
تعداد بازدید: 189        

اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیه9 )واحد سلامت( به مناسبت هفته بسیج تغذیه از برگزاری همایش آموزشی تغذیه سالم وجلوگیری ازمصرف بی رویه نمک وروغن  در غذاها در مدرسه امام سجاد (ع) ویژه اولیاء دانش آموزان توسط خانه سلامت مجیدآباد خبر داد.

همایش آموزشی تاثیر تغذیه سالم بر سلامت(به مناسبت هفته بسیج تغذیه) مورخ 5 دی 94
تاریخ انتشار:1394/11/27 11:19:0
تعداد بازدید: 116        

اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیه9 )واحد سلامت( به مناسبت هفته بسیج تغذیه از برگزاری همایش آموزشی تاثیر تغذیه سالم بر سلامت در خانه سلامت مجیدآباد خبر داد.

همایش آموزشی بهداشت دوران بلوغ در مدارس مورخ 19 دی 94
تاریخ انتشار:1394/11/27 11:15:0
تعداد بازدید: 94        

اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیه9 )واحد سلامت( از برگزاری همایش آموزشی بهداشت دوران بلوغ در مدرسه امام رضا(ع) توسط خانه سلامت مجیدآباد خبر داد.

مدیر سلامت راه های ارتباطی


افسانه کنعانی 
مدرک تحصیلی: کارشناسی

 

مراجعه به سرای محله 

روزهای زوج ساعت 9الی14

تلفن 77075781 الی 90