نام اداره

آدرس

شماره تماس

دادسرای عمومی شهید باهنر

فلکه چهارم-قنات کوثر-نرسیده به تقاطع وفادار و باقری

77055630-9

راهنمایی اداره و رانندگی منطقه 4

تهرانپارس-جنب اتوبان باقری-پلاک 230

77887665

اداره مخابرات شهید گمنام

تهرانپارس –فلکه چهارم-خیابان توحید-خیابان قرآن

77361111

اداره معاونت ترافیک شهرداری منطقه 4

تهرانپارس-فلکه چهارم-خیابان توحید-نبش میدان قرآن

77388860

شهرداری ناحیه 9 منطقه 4

تهرانپارس-خیابان توحید-بین 11 و 12 شرقی

77385350


مدیریت محله

کمينه

 

هیات امناء محله

شورایاری محله

مدیر محله

نشانی سرای محله:

فلکه چهارم تهرانپارس، انتهای خیابان توحید

 جنب پارک پلیس

77075781 الی 90