نام و نام خانوادگی: سحر حبیبی پور

تاریخ تولد: 1357

مدرک تحصیلی:دیپلم

نام و نام خانوادگی:افسانه کنعانی

تاریخ تولد: 1356

مدرک تحصیلی: کارشناسی


سرکار خانم طناز ذوالفنون

تحصیلات:دانشجوی کارشناسی

متولد:1358


خانم خدیجه آزادی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رزومه: بازرس وزارت بازرگانی

خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان

همکاری با مرکز ملی مطالعات  و سنجش افکار عمومی

همکاری با رادیو گفتگو


مهسان شاهسون

متولد:1368

مدرک تحصیلی:کارشناس IT

معرفی مسئول

نام و نام خانوادگی: زهرا بهار

تاریخ تولد:1360

مدرک تحصیلی: کارشناسی