برگزاری کارگاه به مناسبت روز تکریم خانواده
تاریخ انتشار:1393/7/29 12:32:0
تعداد بازدید: 195        

به مناسبت روز تکریم خانواده خانه رفاه اقدام به برگزاری کارگاه طرح شکوفایی عشق نمود.

این کارگاه در روز دوسنبه 28/ مهرماه در سرای محله مجید آباد برگزار شد.

منب خبر:خانه it

تور گلاب گیری کاشان
تاریخ انتشار:1393/3/5 23:39:0
تعداد بازدید: 195        

تور گلاب گیری کاشان با همکاری خانه رفاه و خدمات اجتماعی در تاریخ 9 اردیبهشت ماه برگزار می گردد.

منبع خبر:خانه رفاه

مشاوره ازدواج در روزهای زوج انجام می شود
تاریخ انتشار:1392/10/4 11:0:0
تعداد بازدید: 214        

مشاوره ازدواج با همکاری خانه سلامت و خانه رفاه توسط خانم ها قاسمی ،سعیدی ،قلی نژاد در روزهای زوج انجام می گیرد.تععین وقت قبلی الزامی است

منبع:خانه سلامت و خانه رفاه

مدیر راه های ارتباطی

مریم ذکائی
مدرک تحصیلی: دیپلم

کانون های خانه رفاه

کمينه